Visselblåsning

Vi har ett visselblåsarsystem som du kan använda om du misstänker att någon bryter mot våra regler på arbetsplatsen. Visselblåsning uppstår när arbetstagare i ett arbetsrelaterat sammanhang larmar om olika typer av missförhållanden i sin arbetsgivares verksamhet. Det kan handla om företeelser som är olagliga, oetiska eller direkt olämpliga.

Vad är en visselblåsare?

En visselblåsare är en person som rapporterar bedrägerier, missbruk, korruption och andra överträdelser av lagar, interna regler eller oetiskt beteende. De företeelser som rapporteras (visselblåses) av arbetstagaren ska vara av allmänt intresse. Det innebär att det ska finns ett större intresse än det egna, det vill säga ett så kallat allmänintresse.

Vem tar emot anmälningar från visselblåsare?

Vi har valt att den person som tar emot visselblåsaranmälningar hos oss är en person som inte är anställd i företaget. Det har vi gjort för att inte skapa osäkerhet kring hur vi hanterar anmälningar och som säkerställer full anonymitet om visselblåsarens identitet.

Hur fungerar vårt visselblåsarsystem?

Du får tillgång till vårt visselblåsarsystem genom Primass startsida för att visselblåsa. Där trycker du på ikonen ”Visselblåsning” och fyller i din anmälan.