ProVerde Assistans AB

Fredsgatan 15C

641 30 Katrineholm

Tel. 0150-120 07

Epost: info@proverde.se

 

Tillstånd

Företaget är beviljat tillstånd av inspektionen för Vård- och Omsorg (IVO) att bedriva verksamhet inom personlig assistans.

Läs mer……..

Välkommen till ProVerde Assistans

för en friare och innehållsrikare vardag

Vi är en personlig assistansanordnare i privat regi sedan 2006, efter att ha verkat inom den kommunala handikappomsorgen på chefsnivå sedan 1994 då den nya LSS-lagen tillkom.

Vi har det mindre företagets familjära atmosfär kombinerat med snabb beslutsgång och flexibilitet.

Tillsammans med erfarna och kompetenta medarbetare, anser vi oss med vår breda erfarenhet, kunskap och engagemang kunna ge brukaren en fungerande vardag och den närhet, omtanke och trygghet som är grundtanken i vår verksamhet.

Har Du som anhörig eller funktionsnedsatt funderingar över personlig assistans t.ex., vad innebär begreppet assistans, vem är assistansberättigad, hur ansöker man om timmar och till vem skall ansökan gå, så ring oss gärna för ett förutsättningslöst samtal. Vi är aldrig längre bort än en telefon!

Du kan även gå in på ”kontakt”-fliken ovan och skriva i dina uppgifter så kontaktar vi dig snarast, vid en tidpunkt som passar dig.

Vi har de flesta uppdragsgivare inom Katrineholms kommun men har även distansuppdrag i övriga Sverige.

Välkommen till vår nya hemsida!

”Ett gott skratt förlänger livet…….”

Välkommen till ProVerde Assistans

för en friare och innehållsrikare vardag

Vi är en personlig assistansanordnare i privat regi sedan 2006, efter att ha verkat inom den kommunala handikappomsorgen på chefsnivå sedan 1994 då den nya LSS-lagen tillkom.

Vi har det mindre företagets familjära atmosfär kombinerat med snabb beslutsgång och flexibilitet.

Tillsammans med erfarna och kompetenta medarbetare, anser vi oss med vår breda erfarenhet, kunskap och engagemang kunna ge brukaren en fungerande vardag och den närhet, omtanke och trygghet som är grundtanken i vår verksamhet.

Har Du som anhörig eller funktionsnedsatt funderingar över personlig assistans t.ex., vad innebär begreppet assistans, vem är assistansberättigad, hur ansöker man om timmar och till vem skall ansökan gå, så ring oss gärna för ett förutsättningslöst samtal. Vi är aldrig längre bort än en telefon!

Du kan även gå in på ”kontakt”-fliken ovan och skriva i dina uppgifter så kontaktar vi dig snarast, vid en tidpunkt som passar dig.

Vi har de flesta uppdragsgivare inom Katrineholms kommun men har även distansuppdrag i övriga Sverige.

Tillstånd

Företaget är beviljat tillstånd av inspektionen för Vård- och Omsorg (IVO) att bedriva verksamhet inom personlig assistans.

Läs mer……..

Välkommen till vår nya hemsida!