Våra ledord närhet, omtanke och trygghet symboliserar grundtanken i vår verksamhet. Att alltid finnas tillhands, att vara nära brukare och personal för rådgivning, problemlösning eller bara för att vara ett bollplank för tillfället. Att känna att någon är nära, lyssnar och bryr sig kan lösa många knutar och skapa en känsla av tillhörighet.

Omtanke om brukaren inte bara genom att se till att vardagen fungerar utan även försöka skapa fysisk och intellektuell stimulans utifrån varje enskild persons speciella förutsättningar.

Vi värnar naturligtvis även om delaktighet, där Du som brukare alltid har sista ordet i val av personliga assistenter, hur beviljade timmar skall fördelas, uppläggning av veckoschema, vilka aktiviteter du och din assistent skall medverka i mm.

Även i rollen som företagsledare ser vi till att själva då och då vara ute i verksamheten som personliga assistenter, vilket ger oss en unik möjlighet att lära känna våra brukare i vardagen och att bättre förstå assistentens arbetssituation. Genom detta har vi en stabil grund att arbeta från, för att kunna leva upp till våra ledord.

Sammantaget, för att fortsätta vara bra måste man ständigt försöka bli bättre.

Vi försöker inte bara lösa upp knutar, vi drar även åt samma håll som Du!