Personlig Assistans

Under 1994 trädde en ny lag LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta) i kraft. Under denna lag regleras bl.a personlig assistans.

Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer till den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp.

Om Dina grundläggande behov, som personlig omvårdnad, klä av och på dig, inta måltider, kommunicera med andra i tal och skrift, förflytta dig eller behöver annan hjälp som kräver speciella kunskaper om din funktionsnedsättning är mindre än 20 timmar per vecka, är det kommunen som är ansvarig för kostnaden av personlig assistans.

Behöver Du mer än 20 timmar per vecka skall ansökan gå till Försäkringskassan, som efter utredning beviljar det antal timmar som krävs för att du som funktionsnedsatt får goda levnadsvillkor och den hjälp som krävs i det dagliga livet. Målet är att den enskilde skall ges möjlighet att leva som andra så långt det överhuvudtaget är möjligt.

Den assistansberättigade kan sedan välja att få assistans för de beviljade timmarna genom kommunen, själv vara arbetsgivare och få ekonomiskt stöd eller låta ett privat företag utföra assistansen.

Det finns ingen nedre åldersgräns för att få assistansersättning men är du över 65 år får du endast behålla assistansersättningen som du beviljats dessförinnan, du kan inte få nya timmar efter att du fyllt 65 år.

Ordet Verde betyder grön på bl.a. italienska och att spritsa gröna ärtor tillhör kanske inte vardagen, men varför inte. Dina assistenter kan hjälpa dig med det också.