Efter många år inom handikappomsorgen i kommunen startade vi ett privat alternativ till det utbud som en komplex organisation kan erbjuda. Vi ville komma närmare kärnverksamheten som uppdraget att vara assistansanordnare innebär, nära brukaren för att kunna ge omtanke och trygghet.

Vi driver ProVerde Assistans i Aktiebolagsform och våra tjänster regleras under LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade).

För våra medarbetares trygghet har vi tecknat kollektivavtal med kommunal (Sv. Kommunalarbetarförbundet) som reglerar arbetsvillkoren. Fora administrerar de pensions- och försäkringsåtaganden som beskrivs i avtalet. Även Du som anhöriganställd omfattas av kollektivavtalet.

Tillsammans med duktiga och engagerade medarbetare ser vi till att personer med funktionsnedsättning som omfattas av insatser enligt LSS får så hög livskvalité som är möjligt, varje dag. Brukaren skall ges självständighet, trygghet, och personlig utveckling för ökat självförtroende.

Du som brukare är delaktig i val av assistenter, hur dina assistanstimmar skall fördelas under ditt veckoschema, vilka arbetsuppgifter dina assistenter skall utföra, hur och när omkostnadsersättningen skall användas mm.

Det är Du som brukare som är viktig. Vårt uppdrag är att se till att din dag fungerar så som du har planerat och hoppats på.

Att titta upp på kontoret för att få en pratstund över en kopp kaffe kan sätta guldkant på vardagen.