Bolagsinformation

ProVerde Assistans

Kontaktinformation:

Proverde Assistans AB

Fredsgatan 15 C

641 30 Katrineholm

Kontor: 0150-120 07

Mailadress: info@proverde.se

Kontaktperson: Terese Carlsson, Verksamhetsansvarig

Grundfakta:

Proverde Assistans beräknas omsätta 24 miljoner kronor år 2017 och har ca 43 medarbetare, omräknat i heltid. Företaget är verksamt inom personlig assistans sedan 2006 med brukare främst inom Katrineholms kommun men vi har även enstaka ärenden i övriga landet. Dessutom verkar företaget inom hemtjänst sedan 2011.

För att leva upp till våra grundtankar närhet, omtanke och trygghet och att upprätthålla kvaliteten i vår verksamhet jobbar vi med systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9.

Vi har ett ledningssystem för att styra och verka för att nå våra högt ställda krav. Rutiner för hantering och dokumentation av vardagen. Rutiner för utvärdering, förbättring och uppföljning av tillbud/avvikelser. Det upprättas en genomförandeplan för varje brukare som vi kontinuerligt följer upp med schemalagda personal/arbetsplatsträffar. Vi har en årlig utbildningsplan för kompetensutveckling för våra medarbetare.

Förutom VD har Proverde Assistans verksamhetsansvarig för personlig assistans, verksamhetsansvarig för hemtjänst och en ekonomiansvarig som tillsammans med övriga medarbetare verkar varje dag för ett omväxlande och meningsfullt liv utifrån varje brukares specifika förutsättningar och önskemål. Personal som anställts av Proverde Assistans som personliga assistenter till våra brukare rekryteras enligt brukarens specifika krav. I de fall specialkompetens behövs rekryteras naturligtvis assistenter utifrån dessa krav.

Sjukfrånvaro:

Under verksamhetsåret 2016 var sjukfrånvaron endast 0,8%

Kollektivavtal:

Proverde Assistans AB är medlem i Vårdföretagarna och har tecknat kollektivavtal med Kommunal.

Ägare:

556697-7954

Proverde Assistans AB ägs av Lena och Bertil Nilsson sedan bolaget bildades 2006.

Företagsledning:

Bertil Nilsson, VD

Terese Carlsson, Verksamhetschef personlig assistans

Lena Nilsson, Verksamhetschef hemtjänst

Christian Eriksson, Ekonomi och IT-ansvarig

 

För ytterligare information om styrelse, ekonomi etc. ”klicka här”