”Har inte ångrat en sekund……..”

”Beslutet var inte svårt att ta, när möjligheten dök upp”, säger Robert samtidigt som han elegant parkerar sin permobil intill köksbordet i sin lägenhet i Katrineholm.

”Att byta vem som ska administrera och utföra assistansen kan vara ett stort steg att ta, man vet vad man har men inte vad man kanske får. Men eftersom jag redan kände Lena Nilsson, områdeschefen för personlig assistans i kommunen, som 2006 sadlade om och startade ett familjeföretag för assistans i privat regi, visste jag rätt så väl vad jag gav mig in på”.

”Är det någon som kan personlig assistans och att ta hand om oss brukare så är det Lena. Så det var lätt att bestämma sig för att byta utförare till ProVerde Assistans, och det har jag inte ångrat en sekund.”

Robert Larsson är 47 år, har en CP-skada sedan födseln och är därför i behov av assistans varje dag för att få tillvaron att fungera. Han var den första i Katrineholm som fick assistans beviljad 1993 och har därför god kunskap om brukarens situation i samhället. Robert är föreningsaktiv och sitter även med i Kommunala Handikapprådet, mycket för att han kan och bryr sig om hur samhället ser ut idag för alla funktionsnedsatta och samtidigt för att ha möjlighet att kunna påverka. Genom Handikapprådet försöker man trycka på för att om- och nybyggnation utförs enligt anpassningsnormer.

”för närvarande har jag fyra olika assistenter”, fortsätter Robert, ”både manliga och kvinnliga, vilket gör att jag varje dag kan göra olika saker. En variation som passar mig bra och som sätter guldkant på tillvaron”. Robert framhåller också att, ”fördelarna med ProVerde Assistans är bl.a. den familjära atmosfären, de korta och snabba beslutsvägarna.

Vi har regelbundna möten där vi diskuterar assistansen för igår, idag och framtiden. Jag får alltid ge synpunkter på assistenter, veckoschema, omkostnadsersättning etc. Vill jag ändra något på sikt eller om något oförutsett dyker upp, är det bara att ringa till ProVerde Assistans, de är alltid nåbara, vilket är ytterligare ett plus”. ”Är det någon som vill komma i kontakt med mig för ytterligare information, så maila eller ring till ProVerdes kontor så slussar de dig vidare”, avslutar Robert.

”Som God Man……..”

Jag som God Man för en brukare upplever ProVerde Assistans som väldigt familjärt. Där är alla välkomna och de har alltid brukarens välbefinnande i fokus. Det känns varmt och välkomnande att kliva innanför dörren till kontoret. För mig som God Man känns det tryggt att samarbeta med ProVerde. Skulle jag vara i behov av assistans skulle jag utan att tveka välja ProVerde.

/Sofia Säv

”Har inte ångrat en sekund……..”

”Beslutet var inte svårt att ta, när möjligheten dök upp”, säger Robert samtidigt som han elegant parkerar sin permobil intill köksbordet i sin lägenhet i Katrineholm.

”Att byta vem som ska administrera och utföra assistansen kan vara ett stort steg att ta, man vet vad man har men inte vad man kanske får. Men eftersom jag redan kände Lena Nilsson, områdeschefen för personlig assistans i kommunen, som 2006 sadlade om och startade ett familjeföretag för assistans i privat regi, visste jag rätt så väl vad jag gav mig in på”.

”Är det någon som kan personlig assistans och att ta hand om oss brukare så är det Lena. Så det var lätt att bestämma sig för att byta utförare till ProVerde Assistans, och det har jag inte ångrat en sekund.”

Robert Larsson är 40 år, har en CP-skada sedan födseln och är därför i behov av assistans varje dag för att få tillvaron att fungera. Han var den första i Katrineholm som fick assistans beviljad 1993 och har därför god kunskap om brukarens situation i samhället. Robert är föreningsaktiv och sitter även med i Kommunala Handikapprådet, mycket för att han kan och bryr sig om hur samhället ser ut idag för alla funktionsnedsatta och samtidigt för att ha möjlighet att kunna påverka. Genom Handikapprådet försöker man trycka på för att om- och nybyggnation utförs enligt anpassningsnormer.

”för närvarande har jag fyra olika assistenter”, fortsätter Robert, ”både manliga och kvinnliga, vilket gör att jag varje dag kan göra olika saker. En variation som passar mig bra och som sätter guldkant på tillvaron”. Robert framhåller också att, ”fördelarna med ProVerde Assistans är bl.a. den familjära atmosfären, de korta och snabba beslutsvägarna.

Vi har regelbundna möten där vi diskuterar assistansen för igår, idag och framtiden. Jag får alltid ge synpunkter på assistenter, veckoschema, omkostnadsersättning etc. Vill jag ändra något på sikt eller om något oförutsett dyker upp, är det bara att ringa till ProVerde Assistans, de är alltid nåbara, vilket är ytterligare ett plus”. ”Är det någon som vill komma i kontakt med mig för ytterligare information, så maila eller ring till ProVerdes kontor så slussar de dig vidare”, avslutar Robert.

”Som God Man……..”

Jag som God Man för en brukare upplever ProVerde Assistans som väldigt familjärt. Där är alla välkomna och de har alltid brukarens välbefinnande i fokus. Det känns varmt och välkomnande att kliva innanför dörren till kontoret. För mig som God Man känns det tryggt att samarbeta med ProVerde. Skulle jag vara i behov av assistans skulle jag utan att tveka välja ProVerde.

/Sofia Säv