Anhörig

Anhörig som Personlig Assistent

Som funktionsnedsatt kan det ibland upplevas att man är i underläge gentemot omgivningen. Närheten och tryggheten av anhöriga i vardagen kan därför kännas som en stor fördel.

Många funktionsnedsatta väljer därför idag, om möjligheten finns, anhöriga som personliga assistenter. Det kan vara föräldrar, syskon, barn eller andra släktningar som kan vara anställda som personliga assistenter.

Om du som brukare väljer detta alternativ omfattas den eller de anhöriga av samma anställningsvillkor, reglerat i vårt kollektivavtal med Kommunal, precis som för våra övriga medarbetare.

Personlig assistans/En hjälpande hand!